Spoločnosť TARGET GROUP s.r.o.

sa už niekoľko rokov zaoberá medzinárodnou prepravou osôb a tovaru, špedíciou a logistikou. Pôsobením v tejto oblasti rozvíjame svoje bohaté odborné a praktické skúsenosti  už od roku 1990.  Jej vznik sa datuje od roku 2005, kedy na trhu pôsobila pod obchodným menom Eduard Sloboda. Neskôr v roku 2009 v dôsledku intenzívnejšieho pôsobenia na trhu došlo k pretransformovaniu spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Naším cieľom  je uspokojovanie potrieb a očakávaní našich zákazníkov kvalitne, rýchlo, bezpečne a to hľadaním efektívneho a optimálneho riešenia špecifických požiadaviek našich zákazníkov a neustálym skvalitňovaním služieb.

  • Preprava osôb
  • Nákladná preprava
  • Logistika a skladovanie
transport